Kushjemi ne

Ne jemi ofruesi më i madh i shërbimit të internetit
dhe lider në tregun e telekomunikacionit.

Artmotion eshte themeluar ne vitin 2003, ndersa nga viti 2008 ka filluar me ofrimin e sherbimeve te Internetit ne Kosove, ndersa nga vitit 2011 ka filluar me ofrimin e sherbimit te televizionit kabllor.

Artmotion ka nje nder rrjetet me te avancuara ne Kosove, dhe ofron sherbime te internetit permes fibrit optik, rrjetit koaksial dhe rrjetit mikrovalor ne te gjithe territorin e Kosoves. Eshte nje nga 4 operatoret e licensuar per nyje nderkombetare KOS-IX.

Poashtu Artmotion eshte i licensuar nga ARKEP dhe KPM per ofrimin e sherbimeve te Internetit, Kabllovikut dhe IPTV.

Artmotion ne vitin 2018 ka filluar me operimin e platformes televizive vetanake dhe deri me tani ka 14 kanale, me kontentin me konkurues ne treg, dhe bashkepunon me kompanite me renome si NBCuniversal, Sony, Paramout, ViaCom, Warner Bros etj.

Përse taZgjedhni ArtMotion

Artmotion ne vitin 2018 ka filluar me operimin e platformes televizive vetanake dhe deri me tani ka 14 kanale, me kontentin me konkurues ne treg, dhe bashkepunon me kompanite me renome si NBCuniversal, Sony, Paramout, ViaCom, Warner Bros et

SHPEJTËSI TJETËR NIVEL

Internet Stabil, Shpejt dhe Efikas pa ndërprerje, Artmotion ju ofron të gjitha në një tjetër nivel.

KYÇJA DHE DEPOZITA FALAS

Nëse kontrata është për 6 apo 12 muaj, klienti në këtë rast nuk ka nevoj të paguaj paisjet vetëm shërbimin dhe në momentin që ndërprehet kontrata paisjet janë pjese e Artmotion.

24 X 7 NË SHËRBIM

Ekipi i Artmotion është në dizpozicion për ti kryer shërbimet e ofruara për klientë, 24 / 7.